اراضی پردیسان برای اجرای پروژه های اطراف حرم

روابط عمومی صندوق استان قم/در جلسه ای که با حضور غلامرضا ترک مدیر صندوق استان قم و کارمندان واحد های مختلف برگزار گردید در خصوص تاکیدات دکتر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید بر اهمیت تجهیز منابع به بحث و گفتگو پرداخت شد.

در این جلسه غلامرضا ترک مدیر صندوق استان قم تجهیز منابع شعبه قم  در سال 1397 را رضایت بخش عنوان نمود خواستار شناسایی منابع جدید برای تجهیز منابع و توقیت بنیه مالی صندوق از طریق واگذاری پایانه های فروشگاهی شد.

همچنین غلامرضا ترک از واحد های تسهیلات و وصول مطالبات درخواست نمود که مراجعین واحد های مذکور را به افتتاح سپرده پایانه فروشگاهی و دریافت دستگاه پوز ترقیب نمایند.همچنین در خصوص پرداخت اشتغال روستایی و عشایری از منابع توسعه ملی به واحد تسهیلات دستور داده شد که دریافت کنندگان تسهیلات این طرح به اخذ پایانه فروشگاهی اقدام نمایند.